DTS i Norge

Ungdom i Oppdrag

Ungdom i Oppdrag har drevet DTS og tilsvarende bibelskole i Norge siden tidlig på syttitallet. Satt i et tverrkirkelig miljø underviser vi om klassisk forståelse av et kristent liv og tjeneste. Skolen har like mye vekt på felleskap og erfaringsbasert tilegnelse, som forelesninger.

 

 

 

Særegent for Ungdom i Oppdrags skoler er at de har:

 

Modulbasert undervisning: 

Temaer undervises i moduler som kan vare fra tre dager til flere uker. Lærerne ved skolen er som oftest tilreisende lærere fra hele verden som underviser på sitt spesialfelt. Målet er at hvert tema skal undervises av lærere som selv ”lever” undervisningen og deler egen erfaring og ikke bare deler teori.

 

Bofellesskap og team: 

Vi tror at vekst i kunnskap, tjeneste og karakter like gjerne kan fremmes av et positivt og ungt miljø, som av bøker og teoretisk læring. Vi legger derfor vekt på å dele levd liv enten det er i klasserommet, i dagliglivets arbeidsoppgaver eller i tjeneste på team i Norge eller rundt i verden.

 

Tro på unge mennesker: 

Hovedvekten av studentene på DTS er unge mennesker rett ut fra videregående skole. DTS har også mange utvalgte unge stab som selv har gått på skolen. Disse støttes av erfarne ledere, og fungerer som ledere og tilretteleggere i miljøet på skolen. Å fortsette som skolestab etter fullendt DTS er en solid investering i ledertrening for den enkelte.

 

Internasjonalt felleskap: 

På DTS i Norge møter man gjerne andre studenter fra Europa, Nord Amerika og Asia. Et internasjonalt miljø gir god språklig gevinst og en tverrkulturell forståelse som er ettertraktet i dagens globaliserte verden.

 

Internasjonale reiser:

Alle skolene har reiser i Norge, til Europa og til andre kontinent. Vi søker å legge til rette for internasjonal læring og nærhet til den lokale kulturen. Samtidig ønsker vi å være forsiktige slik at vi ikke utsettes for noen farer.  Alle destinasjoner er nøye utvalgt i samarbeid med både norsk lederskap og lokal personell og kompetanse.

 

 

Foreldre

Forsikring:
Alle studenter bør ha en reiseforsikring som vil gjelde dersom man skulle oppleve sykdom, behov for rask hjemreise eller tap av reisegods. Mange har en felles reiseforsikring for familien, men denne er ofte begrenset til 45 dagers reise, og dette bør koordineres med skolens reiser som ofte varer noe lenger.

 

Økonomi:
Skolepengene for DTS er som regel delt opp i flere innbetalinger, og er avhengig av skolens lengde og innhold. Ved tilbudt plass betales en plassreservasjon som ikke refunderes dersom man eventuelt skulle trekke seg fra skolen.

 

Ungdom I Oppdrags skoler gir ikke rett til lån eller stipend i statens lånekasse for utdanning.

 

Skolepengene dekker all undervisning, kost og losji, så vel som reiser både i Norge og internasjonalt. Enkelte kostnader kan komme i tillegg. Dette kan gjelde lærebøker, eventuelle vaksinasjoner og individuelle visum.

 

Mat:

Det serveres sunn og god mat på sentrene, og vi tar hensyn til individuelle behov og allergier.  På senteret deler man gjerne rom med andre.

 

© 2019 Ungdom i Oppdrag

Ungdom i Oppdrag

Grimerudveien 77

2321 Ottestad, Norway

info@ywam.no

  • Wix Facebook page
  • Wix Twitter page
  • Instagram Social Icon