DTS i Norge

Ungdom i Oppdrag

Kjenne Gud

 

Målsetning

En DTS gir deg mange muligheter til å vokse i ditt personlige forhold til Gud. På DTS lærer du å kjenne Gud på en måte som har betydning for livet i hverdagen. Teori og praksis sammen, gjør at troen vokser og livet blir forandret.

Hvordan

Lærerne på skolen kommer fra hele verden og underviser sitt spesialfelt. Fellesskapet med lærere, stab og studenter er en like viktig del av læringsprosessen som undervisningen i klasserommet.

Oppleve

Å høre Guds stemme, oppleve hans inngripen og tiltale, motiverer til nye steg i troslivet! Sammen med staben på skolen får du leve i et miljø fylt med lovsang, inspirerende undervisning og oppmuntrende fellesskap.

 

Alle DTS-ene i Norge har minst 12 uker med undervisning.

Innhold
 • Guds karakter og natur

 • Hvordan styrke sitt personlige forhold til Gud.

 • Å høre Guds stemme

 • Tilbedelse, bønn og forbønn

 • Bibelsk verdensforståelse

 • Synd, omvendelse og gjenopprettelse

 • Den Hellige Ånd

 • Relasjoner

 • Misjon

 • Evangelieformidling

 • Tverrkulturell kommunikasjon

 

© 2019 Ungdom i Oppdrag

Ungdom i Oppdrag

Grimerudveien 77

2321 Ottestad, Norway

info@ywam.no

 • Wix Facebook page
 • Wix Twitter page
 • Instagram Social Icon